mindfullness thanka

Is het leren herhaaldelijk eenpunt gericht zijn op een voorwerp buiten ons, een concept of het observeren van alles.

Er zijn 9 stappen die we dienen te doorlopen tot we uiteindelijk de eenpunt-gerichtheid bereiken, d.w.z. dat we 40 minuten en meer kunnen focussen op 1 onderwerp zonder dat er ook maar enige andere gedachten in ons opkomt. Dit is de mindfulness meditation.

We leren om eigenaar van onze geest, van ons mentaal denkenĀ  te worden en niet de geest, het mentaal denken dat eigenaar is van ons, dat een loopje met ons gaat nemen, zoals de aap op de tanka hier. De olifant is als onze geest en het is de bedoeling dat we onze geest kunnen berijden.

Datums nog niet gekend.